Geschiedenis van Gapinge

Gapinge werd zeer waarschijnlijk al rond het jaar 1000 bewoond, maar daar hebben we geen bewijzen van.


In de 1e en 13e eeuw groeide de bevolking op Walcheren en werden veel van de huidige dorpen, waaronder Gapinge, gesticht. Ook dateren de vliedbergen, waarvan Gapinge er nu nog drie heeft, uit die periode.


In 1216 kreeg de kerkelijke gemeente van Gapinge pauselijke erkenning. Toe stond er een houten kerk in Gapinge. De huidige kerk is ronde 1450 gebouwd.

In de 15e en 16e eeuw groeide de welvaart door handel en visserij. Deze periode regeerde de Heren van Borssele en was Walcheren de motor van de Hollandse welvaart.


Gapinge was in al die jaren een klein agrarisch dorp, dat gelegen aan de doorgangsweg naar Veere, meeprofiterend van de stijgende welvaart. Gelukkig bleef Gapinge gedurende de diverse (godsdienst) oorlogen gespaard.

Van 1840 tot 1859 Had Gapinge een eigen burgerlijk bestuur.


In 1857 is Gapinge opgegaan in de gemeente Vrouwenpolder.


In 1966 is de gemeente Vrouwenpolder opgegaan in de gemeente Veere welke in 1997 is samengevoegd met de gemeente Mariekerke, Valkenisse, Domburg en Westkapelle tot de gemeente Veere.


Gapinge is weliswaar een klein dorp, het grondoppervlak is aanzienlijk. Een rondwandeling langs de huidige dorpsgrenzen van Gapinge is een flinke wandeling van zo'n 13 kilometer.