Gapinge actueel

Zoals u zult begrijpen, gaat de halfjaarlijkse openbarenvergadering welke we 15 april aanstaande zouden willen houden niet door in verband met de coronacrisis.
Wel sturen we u het financieel overzicht van 2019.

Houd afstand, en zorg voor elkaar.


200319 Brief corona.pdf
Dorpsraad Verlies en winstrekening en balans 2019.pdf
191002 Verslag ledenvergadering.pdf
200921 Nieuw bulletin september 2020.pdf
201208 Nieuws bulletin nov 2020.pdf

Gapinge
Schoon, heel en veilig.

Dat is het streven van de Dorpsraad om dit de eerst komende vijfjaar te realiseren.
Dit doen we samen in overleg met de gemeente Veere
Daarvoor hebben we 20 mei en 5 juni een schouw uitgevoerd met  ambtenaren van de gemeente, politie,  een vertegenwoordiger van Zorg en Welzijn Veere en Woningstichting "Zeeuwland".
De rapportage van de schouw vindt u in de bijlage.
Als iedereen mee werkt kunnen we van ons dorp iets moois maken waar het goed wonen en leven is.