Dorpsinformatie app    https://forms.gle/rqvMzhZRz6B8MxAf6

Dorpsraad Gapinge


Vereniging "Dorpsraad Gapinge" vormt de schakel tussen de bewoners van Gapinge en het bestuur van de gemeente Veere.

Het is het aanspreekpunt voor zowel de bewoners van Gapinge als het gemeente bestuur en vormt zo "de ogen en oren" van de gemeente Veere.

De dorpsraad heeft ten doel met alle binnen haar vermogen liggende middelen de leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang van de dorpsgemeenschap Gapinge voor nu en in de toekomst te bevorderen.

De "Dorpsraad Gapinge" zal zich hierbij richten op de dorpsgemeenschap en dient zich te realiseren dat eventuele groepsbelangen ondergeschikt zijn aan algemene belangen in geval deze niet te combineren zijn

De dorpsraad tracht haar doel te bereiken door:

  • Het leveren van een positieve bijdrage aan de ontwikkeling en bevordering van de leefbaarheid van Gapinge in samenspraak met de inwoners van Gapinge, bestaande verenigingen en organisaties.
  • Het behartigen en opkomen voor de belangen van de inwoners van Gapinge door regelmatig.
  • Overleg met de inwoners en de betreffende overheids- en andere instanties.

  • Het stimuleren, ondersteunen en waar nodig begeleiden van activiteiten die passend zijn voor Gapinge en haar inwoners en welke vallen onder de doelstelling van de dorpsraad.

Ten minste tweemaal per jaar organiseert de dorpsraad een bijeenkomst waar zij verantwoording aflegt aan de bewoners van Gapinge over haar activiteiten en stelt zij de inwoners van Gapinge in de gelegenheid hun wensen welke vallen binnen de doelstelling van de dorpsraad kenbaar te maken.

Ze wil optreden waar het belang van de bewoners in het geding is.

Zo is zij een oor en een oog voor de gemeente Veere.