Verenigingen / Instanties

Dorpsraad Gapinge
Secretariaat: Ria van Maldegem
   
(W) www.dorpsraadgapinge.nl
         
(E) dorpsraad.gapinge@gmail.com

 Gemeente Veere
  Traverse 1, 4357 ET Domburg
      (T) 0118-555444
      (W) www.veere.nl
      (E)  gemeente@veere.nl
  Ruud van Houten   Kernwethouder
      (T) 0118-555380
      (E):  bestuurssecretariaat@veere.nl 
     Petra de Witte   Kernambtenaar
      (E)   p.de.witte@veere.nl

Waterschap Scheldestroom
 Kanaalweg 1, 4337 PD Middelburg
      (T) 088-246000
       (E) info@scheldestromen.nl
       (W) www.scheldestromen.nl 

Woningbouwvereniging "Zeeuwland"
 Kerkhof 1, 4301 BZ Zierikzee
          (T) 0111-148080
          (E) info@zeeuwland.nl
          (W) www.zeeuwland.nl

Huurdersbelang Gapinge
    Wim Rombouts, Maria van Reijgersbergstraat 32, 4352 AL Gapinge.
          (T) 0118-217659
          (E) towi@zeelandnet.nl

Stichting Welzijn Veere 
    Schoolstraat 4, 4356 BX Oostkapelle
          (T) 0118-583687
          (W) www.welzijnveere.nl 
          (E) info@welzijnveere.nl 
    Welzijnswerker Anjesca Sanders (contactpersoon)
          (T) 0118-583687
        (E) e.sanders@welzijnveere.nl

Stichting Welzijn Veere Burenhulp

    Esther Braat (contactpersoon)
      (T) 0118-583687
      (E) e.braat@welzijnveere.nl 

Protestante Gemeente Gapinge
          (E) sribagave@pgveere.nl
          (W) www.pkn-gapinge-veere.nl 
    Contactpersoon Gapinge Ab Paauwe hofnieuwveerezicht96@gmail.com

Commissie Welzijn Gapinge Burenhulpcoördinator 
    Wilma Koster, Dorpsstraat 55, 4352 AB Gapinge
          (T) 0118-592646 06-18191465
          (E) martin.koster@zonnet.nl

Maaltijdvoorziening Gapinge
    Ria van Maldegem, Maria van Reigersbergstraat 12, 4352 AL Gapinge
          (T) 0118-592303
          (E) avmaldegem@zeelandnet.nl 

Verenigingsgebouw "De Spil"
    Beheerder: Hendrikje en Maarten Sonius, Schotsehoek 8, 4352 AH Gapinge
          (T) 0118-591949
          (E) info@spilgapinge.nl 
          (W) www.spilgapinge.nl 

Sociëteit Ter Gapinge
    André Corbijn, Maria van Reigersbergstraat 8, 4352 AL Gapinge
          (T) 06-15566429
          (E) soosgapinge@gmail.com  


Whatsapp BUURTPREVENTIE GAPINGE  
 Beheerder: Rob van Hiele
          Is bedoeld voor preventie in en om ons dorp.
    Om elkaar snel op de hoogte te brengen van alarmerende situaties zoals een inbraak,             AED, vernielingen of verdacht persoon.

Aanmelden Buurtpreventie WhatsApp Gapinge (google.com) 

Whatsapp Dorpsinfo Gapinge (voorheen Dierenpreventie App Gapinge)
    Beheerder: Jos Dobbelaar, Schellachseweg 1, 4352 AJ Gapinge

   De “Dorpsinfo Gapinge” app kan worden gebruikt voor alle zaken waarover jij ons als      dorpsgenoten wilt informeren. Van een vermist konijn tot een komend festijn, het mag    hier worden vermeld, voorwaarde is alleen dat de informatie ook echt informatie is die    voor meerderen in het dorp interessant kan zijn
     (T) 06-25407113
     (E) josdobbelaar@outlook.com
Aanmelding via deze (verkorte) link: https://forms.gle/rqvMzhZRz6B8MxAf6


Stichting Korenmolen De Graanhalm

 Jan Jobse, Kreekweg 3, 4352 SA Gapinge
          (T) 0118-217592
          (W) www.degraanhalm.nl
          (E) info@degraanhalm.nl

Oranjevereniging Gapinge
    Ria van Maldegem, Maria van Reigersbergstraat 12, 4352 AL Gapinge
          (T) 0118-592303  
          (E): avmaldegem@zeelandnet.nl

Ringrijdersvereniging Gapinge
    Jenny Paauwe, Veerseweg 53 , 4332 BB Middelburg
          (T) 06-23997797
          (W) www.ringrijden-Gapinge.nl
          (E) info@ringrijden-gapinge.nl

Seniorenreizen Klein Veere
    Corrie van Maldegem Snouck Hurgronjeweg 6  Gapinge
          (E) snhurgronje@hetnet.nl