Verenigingen

Bestuurlijk
Gemeente Veere
Traverse 1, 4357 ET Domburg (T) 0118-555444  (W) www.veere.nl  (E) gemeente@veere.nl 

Dhr. P. Wisse Kernwethouder (T) 0118-555-444 (E):  bestuurssecretariaat@veere.nl 

Dhr. H. Louwerse Kernambtenaar (E) ac.louwerse@veere.nl 
Stichting Welzijn Veere Schoolstraat 4, 4356 BX Oostkapelle (T) 0118-583687  (W) www.welzijnveere.nl 
(E) 
info@welzijnveere.nl 

Stichting Welzijn Veere Welzijnswerker Gapinge Kim Goeseije - Jansen (contactpersoon) (T)0118-583687/ 06-1091219 03 
(
E) k.goeseije@welzijnveere.nl 

Stichting Welzijn Veere Burenhulp Mw. Esther Braat (contactpersoon) (T) 0118-583687 (E) e.braat@welzijnveere.nl  
Waterschap Scheldestroom Kanaalweg 1, 4337 PD Middelburg (T) 088-246000  (W) www.scheldestromen.nl 
(E)
info@scheldestromen.nl 

Woningbouwvereniging "Zeeuwland" Kerkhof 1, 4301 BZ Zierikzee (T)0111-148080  (W) www.zeeuwland.nl 
(E) 
info@zeeuwland.nl 
Instanties Gapinge. 

Protestante Gemeente Gapinge Mw. J. Coppoolse (scriba) Meiwerfweg 3, 4352 SC Gapinge (T) 0118-501615 
(W) www.pggapinge.nl (E)
kerkgapinge@gmail.com 

Commissie Welzijn Gapinge Burenhulpcoƶrdinator  Mw. Wilma Koster Dorpsstraat 55, 4352 AB Gapinge (T) 0118-592646 06-18191465 
(E)
martin.koster@zonnet.nl 

Maaltijdvoorziening Gapinge Mw. R. v. Maldegem M. v. Reigersbergstraat 12. 4352 AL Gapinge (T)0118-592303 
(E)
avmaldegem@zeelandnet.nl 

Verenigingsgebouw "De Spil" Beheerder: Hendrikje en Maarten Sonius Schotsehoek 8. 4352 AH Gapinge (T) 0118-591949 
(W) www.spilgapinge.nl (E)
info@spilgapinge.nl 

Huurdersbelang Gapinge Dhr. W. Rombouts M.v.Reijgersbergstraat 32, 4352 AL Gapinge. (T) 0118-217659 
(E)
towi@zeelandnet.nl 

Verenigingen in Gapinge. 
"Dorpsraad Gapinge"
Secretariaat: Mw. M. Wijkhuijs Schotsehoek 19, 4352 AH Gapinge (T)06-34716437 www.dorpsraadgapinge.nl E:
dorpsraad.gapinge@gmail.com 

"SociĆ«teit Ter Gapinge" Dhr. A. Corbijn M.v.Reigersbergstraat 8, 4352 AL Gapinge (T) 06-15566429  
E: soosgapinge@gmail.com 

Stichting Korenmolen De Graanhalm Dhr. J. Jobse Kreekweg 3, 4352 SA Gapinge (T) 0118-217592 www.degraanhalm.nl www.molendegraanhalm.nl E: info@degraanhalm.nl 
Oranjevereniging Gapinge Mw. R. v. Maldegem  M.v.Reigersbergstraat 12, 4352 AL Gapinge (T) 0118-592303  
E:
avmaldegem@zeelandnet.nl 

Seniorenreizen "Klein Veere" Dhr. J.Braam Nieuwe Wei 1, 4352 AM Gapinge (T) 0118-596596 E: janbr@zeelandnet.nl 
Ringrijdersvereniging Gapinge Mw. J. Paauwe Veerseweg 53 4332 BB Middelburg (T) 06-23997797 
www.ringrijden-Gapinge.nl E:
info@ringrijden-gapinge.nl .