Verenigingen

Bestuurlijk
Gemeente Veere

Traverse 1, 4357 ET Domburg 
(T) 0118-555444 
(W) www.veere.nl 
(E) gemeente@veere.nl 

Dhr. P. Wisse Kernwethouder
(T) 0118-555-444
(E):  bestuurssecretariaat@veere.nl 
Dhr. H. Louwerse Kernambtenaar
(E) ac.louwerse@veere.nl 

Stichting Welzijn Veere 
Schoolstraat 4, 4356 BX Oostkapelle
(T) 0118-583687 
(W) www.welzijnveere.nl 
(E) 
info@welzijnveere.nl 
Welzijnswerker Gapinge Kim Goeseije - Jansen (contactpersoon)
(T) 0118-583687/ 06-1091219 03 
(E) k.goeseije@welzijnveere.nl 

Stichting Welzijn Veere Burenhulp
Mw. Esther Braat (contactpersoon)
(T) 0118-583687
(E)
e.braat@welzijnveere.nl 

Waterschap Scheldestroom
Kanaalweg 1, 4337 PD Middelburg
(T) 088-246000 
(E) info@scheldestromen.nl
(W) www.scheldestromen.nl 

Woningbouwvereniging "Zeeuwland"
Kerkhof 1, 4301 BZ Zierikzee
(T)0111-148080 
(E)  info@zeeuwland.nl
(W) www.zeeuwland.nl


Instanties Gapinge
Protestante Gemeente Gapinge
(E) sribagave@pgveere.nl 

(W) www.pkn-gapinge-veere.nl 
Contactpersoon Gapinge Ab Paauwe  hofnieuwveerezicht96@gmail.com

Commissie Welzijn Gapinge Burenhulpcoƶrdinator 
Mw. Wilma Koster, Dorpsstraat 55, 4352 AB Gapinge
(T) 0118-592646 06-18191465 
(E) martin.koster@zonnet.nl 

Maaltijdvoorziening Gapinge
Mw. Ria van Maldegem, Maria van Reigersbergstraat 12, 4352 AL Gapinge
(T)0118-592303
(E) avmaldegem@zeelandnet.nl 

Verenigingsgebouw "De Spil"
Beheerder: Hendrikje en Maarten Sonius, Schotsehoek 8, 4352 AH Gapinge
(T) 0118-591949 
(E) info@spilgapinge.nl 
(W) www.spilgapinge.nl 

Huurdersbelang Gapinge
Dhr. Wim Rombouts, Maria van Reijgersbergstraat 32, 4352 AL Gapinge.
(T) 0118-217659
(E) towi@zeelandnet.nl 


Verenigingen in Gapinge
Dorpsraad Gapinge

Secretariaat: Joke van der Weele en Ruud Baard, p/a  Schotsehoek 19, 4352 AH Gapinge
(T)06-43289568
(W) www.dorpsraadgapinge.nl
(E) dorpsraad.gapinge@gmail.com 

Sociƫteit Ter Gapinge
Dhr. Anton Corbijn, Maria van Reigersbergstraat 8, 4352 AL Gapinge
(T) 06-15566429
(E) soosgapinge@gmail.com 

Stichting Korenmolen De Graanhalm
Dhr. Jan Jobse,  Kreekweg 3, 4352 SA Gapinge
(T) 0118-217592 
(W) www.degraanhalm.nl
(E) info@degraanhalm.nl

Oranjevereniging Gapinge
Mw. Ria van Maldegem, Maria van Reigersbergstraat 12, 4352 AL Gapinge
(T) 0118-592303  
E:
avmaldegem@zeelandnet.nl

Ringrijdersvereniging Gapinge
Mw. Jenny Paauwe, Veerseweg 53 , 4332 BB Middelburg
(T) 06-23997797 
(W) www.ringrijden-Gapinge.nl
(E) info@ringrijden-gapinge.nl 

Seniorenreizen Klein Veere
Dhr. Jan Braam, Nieuwe Wei 1, 4352 AM Gapinge
(T) 0118-596596
(E) janbr@zeelandnet.nl